Powered by Blogger.
हेर्नुस सिन्धुलीका गाउँ नगर तथा वडाहरुमा कति छ मतदाता संख्या(पूर्ण विवरण)सिन्धुली, १० वैशाख । स्थानीय निर्वाचन नजिकदै गर्दा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि निर्वाचनको तयारीलाई निक्कै तिब्रताका साथ अगाडि बढाईरहेको छ । निर्वाचन कार्यालयले जिल्ला भरि १३७ मतदान स्थल र २३० मतदान केन्द्र निर्धारण गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाका १ लाख ६८ हजार २४७ मतदाताले भाग लिनेछन ।
हेर्नुस कुन नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका वडाहरुमा कति छन मतदाता संख्या
१).कमलामाई नगरपालिका– मतदाता संख्या–३७,३४७
२).दुधौली नगरपालिका– कुल मतदाता संख्या–३६,२५६
३).सुनकोशी गाउँपालिका– मतदाता संख्या–१४६७१
४).गोलन्जोर गाउँपालिका– मतदाता संख्या–१२३२९
५).फिक्कल गाउँपालिका– मतदाता संख्या–९९६९
६).तिनपाटन गाउँपालिका– मतदाता संख्या–२०६८८
७).मरिण गाउँपालिका– मतदाता संख्या–१३६६५
८).हरिहरपुरगढी गाउँपालिका– मतदाता संख्या–१४६१२
९).घ्याङलेक गाउँपालिका–मतदाता संख्या–८२४७
कमलामाई नगरपालिकाका वडाहरुमा मतदाता संख्या
वडा नं.१–३०१३
वडा नं.२– २७३६
वडा नं.३– १३०६
वडा नं.४–३८४२
वडा नं.५–३४७०
वडा नं.६– ३७७१
वडा नं.७– ३३६३
वडा नं.८–२३९४
वडा नं.९–३१०९
वडा नं.१०– २६०१
वडा नं.११– २४२१
वडा नं.१२–२३६४
वडा नं.१३–१३७९
वडा नं.१४–१६७८
दुधौली नगरपालिकाका वडाहरुको मतदाता संख्या
वडा नं.१–२५८४
वडा नं.२– २३१८
वडा नं.३– १९९९
वडा नं.४–२४६१
वडा नं.५–२०५२
वडा नं.६– २७७६
वडा नं.७– २५७०
वडा नं.८–२००३
वडा नं.९–२९५६
वडा नं.१०– २८६९
वडा नं.११– ३८९९
वडा नं.१२–२५१८
वडा नं.१३–२९९२
वडा नं.१४–२२५९
सुनकोशी गाउँपालिकाका वडाहरुमा मतदाता संख्या
वडा नं.१–१७६२
वडा नं.२– १४४१
वडा नं.३–२१३५
वडा नं.४–१८३९
वडा नं.५–३१९७
वडा नं.६– २५०६
वडा नं.७– १७९१
गोलन्जोर गाउँपालिकाका वडाहरुमा मतदाता संख्या
 वडा नं.१–१६३२
वडा नं.२– ११४२
वडा नं.३– १२४१
वडा नं.४–२६०१
वडा नं.५–१७७१
वडा नं.६– २०९३
वडा नं.७– १४४६
घ्याङलेक गाउँपालिकाका वडाहरुमा मतदाता संख्या
वडा नं.१–१४५५
वडा नं.२– १७७९
वडा नं.३– १४७३
वडा नं.४–१९४८
वडा नं.५–१५९२
तिनपाटन गाउँपालिकाका वडाहरुमा मतदाता संख्या
वडा नं.१–२१०४
वडा नं.२– २१७०
वडा नं.३– १३२०
वडा नं.४–१८८३
वडा नं.५–२११३
वडा नं.६– २५७७
वडा नं.७– १३०५
वडा नं.८–१८२७
वडा नं.९–२०३६
वडा नं.१०– १३६६
वडा नं.११– १९८७
फिक्कल गाउँपालिकाका वडाहरुमा मतदाता संख्या
वडा नं.१–२१३९
वडा नं.२– १३९९
वडा नं.३– १७१४
वडा नं.४–१६६५
वडा नं.५–१४५६
वडा नं.६– १५९६
मरिण गाउँपालिकाका वडाहरुको मतदाता संख्या
वडा नं.१–१४०४
वडा नं.२– २०५४
वडा नं.३– २२७४
वडा नं.४–२१९६
वडा नं.५–१३९८
वडा नं.६– २१५१
वडा नं.७–२१६३
हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाका वडाहरुको मतदात संख्या
वडा नं.१–२४४८
वडा नं.२– १८८८
वडा नं.३– २१६९
वडा नं.४–१४५८
वडा नं.५–१७२४
वडा नं.६– १२९५
वडा नं.७– २०३३
वडा नं.८–१५९


, ,

0 comments

Write Down Your Responses