Powered by Blogger.
व्यक्तिगत घटना दर्ता समयमै गरौं

 जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइँ सराइ जस्ता व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिन भित्र नि:शुल्क रुपमा आ-आफ्नो वडा कार्यालयमा  दर्ता गराई कानुनी मान्यता प्राप्त गरौं ।

रामनगर गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिका कार्यालय सर्लाही 0 comments

Write Down Your Responses